[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Cao cấp (ID = 158)

1 Ngày 15/12/2010 1:46:43 CH Tạo bởi SuperUser Account
Cao cấp 2
Cao cấp 2-NÂNG CAO TINH THẦN HỌC TẬP
Cập nhật lúc 15/12/2010 1:46:43 CH

NÂNG CAO TINH THẦN HỌC TẬP * Ban Huấn luyện trả...

 

NÂNG CAO TINH THẦN HỌC TẬP 
 

* Ban Huấn luyện trả lời câu hỏi liên quan đến môn học.

* Học viên trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

* Lễ gắn ba ngôi sao - cao cấp.

2 Ngày 09/10/2011 9:51:18 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:51:18 SA

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp 1

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp 2

Ôn thi lý thuyết và

Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp 3

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

1 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

1 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp 4

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

3 Ngày 09/10/2011 1:29:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao...
Cập nhật lúc 09/10/2011 1:29:27 CH

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp 1

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp 2

Ôn thi lý thuyết và

Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp 3

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

1 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

1 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp 4

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

4 Ngày 09/10/2011 2:58:25 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Cao...
Cập nhật lúc 09/10/2011 2:58:25 CH

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp 1

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp 2

Ôn thi lý thuyết và

Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp 3

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

1 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

1 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp 4

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

5 Ngày 09/10/2011 3:33:10 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang...
Cập nhật lúc 09/10/2011 3:33:10 CH

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp 1

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp 2

Ôn thi lý thuyết và

Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp 3

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

1 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

1 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp 4

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

6 Ngày 13/10/2011 11:39:03 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang...
Cập nhật lúc 13/10/2011 11:39:03 SA

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp 1

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp 2

Ôn thi lý thuyết và

Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp 3

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp 4

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

 

 

 

7 Ngày 13/10/2011 1:29:44 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Cao cấp
Giao án huấn luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang...
Cập nhật lúc 13/10/2011 1:29:44 CH

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp I

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp II

Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp III

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp IV

1\ Kiểm tra cuối cấp

 

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

 

 

 

8 Ngày 19/10/2011 8:20:56 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Cao cấp
Thời gian huấn luyện khí công dưỡng sinh Kim Cang...
Cập nhật lúc 19/10/2011 8:20:56 SA

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp I

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp II

Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp III

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp IV

1\ Kiểm tra cuối cấp

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Trao Bằng danh dự

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

 

 

 

9 Ngày 19/10/2011 8:35:33 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Cao cấp
Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền...
Cập nhật lúc 19/10/2011 8:35:33 SA

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp I

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp II

Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp III

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp IV

1\ Kiểm tra cuối cấp

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Nâng cao tinh thần học tập

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

 

 

 

10 Ngày 17/11/2011 4:46:26 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
Cao cấp
Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền...
Cập nhật lúc 17/11/2011 4:46:26 CH

 

 

 

 

TT

 

Cấp học tập

           

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

  Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Cao cấp I

1\ Lời nguyền

x

 

2 tiết

 

 

 

2\ Nhắn nhủ

x

 

2 tiết

 

 

 

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Cao cấp II

Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

03

Cao cấp III

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

 

 

 

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

 

 

 

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

 

 

 

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Cao cấp IV

1\ Kiểm tra cuối cấp

x

o

4 tiết

 

 

 

2\ Nâng cao tinh thần học tập

 

 

 

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự

 

 

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)