[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Trung cấp (ID = 179)

1 Ngày 09/10/2011 9:24:10 SA Tạo bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:24:10 SA

 

                           Giao án huấn luyện


KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN – SƠ CẤP

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

2 Ngày 09/10/2011 9:26:52 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:26:52 SA

 

                           Giao án huấn luyện


KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN – SƠ CẤP

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

3 Ngày 09/10/2011 9:27:50 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:27:50 SA

 

                           Giao án huấn luyện


KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN – SƠ CẤP

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

4 Ngày 09/10/2011 9:28:54 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:28:54 SA

 

                           Giao án huấn luyện


KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN – SƠ CẤP

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

5 Ngày 09/10/2011 9:32:39 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:32:39 SA

 

                           Giao án huấn luyện


KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN – SƠ CẤP

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

6 Ngày 09/10/2011 9:40:51 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:40:51 SA

 

                     

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

 

 

1 tiết

 

 

 

3\ Quy định chung

 

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Học Phần II

Sơ cấp

1\ Khí công dưỡng sinh

x

 

1 tiết

 

 

 

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

        x

 

1 tiết

 

 

 

3\ Lời tâm huyết

x

 

1 tiết

 

 

 

4\ Khái niệm chung về khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

5\ Thiền và khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

 

1 tiết

 

 

 

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

 

1 tiết

 

 

 

8\ Tinh – khí - thần

x

 

1 tiết

 

 

 

9\ Luân xa

x

 

1 tiết

 

 

 

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

 

1 tiết

 

 

 

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

 

1 tiết

 

 

 

12\ Tác dụng của thiền dục

x

 

1 tiết

 

 

 

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

 

1 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Học Phần III

Sơ cấp

1\ Ôn thi lý thuyết và

 Nâng cao tinh thần luyện tập

x

 

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Học Phần IV

Sơ cấp

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

 

x

 

o

 

2 tiết

 

 

 

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

 

 

 

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

 

 

 

4\ Xả trược khí

x

o

2 tiết

 

 

 

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

 

 

 

6\ Phát nội lực

x

o

2 tiết

 

 

 

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

 

 

 

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

 

 

 

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

 

 

 

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

2 tiết

 

 

 

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

2 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Học Phần V

Sơ cấp

 

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp

 

 

 

 

7 Ngày 09/10/2011 9:42:37 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Giao án huấn luyện khí công Kim Cang Thiền - Sơ...
Cập nhật lúc 09/10/2011 9:42:37 SA

 

                     

 

TT

 

Cấp học tập

            

Tên bài

 

Lý thuyết

\ Câu hỏi 

 

Thực hành

\ Câu hỏi

 

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

 

01

Học Phần I

Sơ cấp

1\  Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

 

1 tiết

 <