THÔNG TIN LIÊN HỆ

1 - Trung Tâm:

 

- Thầy Trần Kỳ Ngĩa, Phó GĐ thường trực kiêm Trưởng ban huấn luyện.

Điện thoại: 0903 979 697

Email: tabaha.ha@gmail.com

 

2 - Ban Huấn Luyện:

 

- Thầy Trần Kỳ Ngĩa, Phó GĐ thường trực kiêm Trưởng ban huấn luyện.

Điện thoại: 0903 979 697

Email: tabaha.ha@gmail.com

 

3 - Ban Ngoại Giao:


*

 

4 - Ban Từ Thiện:

 

 

5 - Ban Thăm Viếng:

 

7 - Ban Phát Hành Sách:

 

 

8 - Ban Hỗ Trợ Sức Khỏe Bằng Khí Công:

 

Các thông tin khác

                   

  CLB. KCKCT TP Hà Nội                                CLB. KCKCT TP Hồ Chí Minh                       CLB. KCKCT TP Saint Petersburg - Nga     CLB. KCKCT TP Tver - Liên Bang Nga        CLB. KCKCT TP Moscow - Liên B. Nga

 
 


 

Website: http://www.khicongkimcangthien.com

              http://www.khicongkimcangthien.net