Hướng dẫn khí công KCT
Trung cấp 2
Cập nhật lúc: 07 Tháng Mười Hai 2010 1:22:44 CH

 

Trung cấp II

 CẦN GHI NHỚ

 Bài 1: Những điều cơ bản 

1 - BÁT QUÁI: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,  Khôn, Đoài.

- Hiện tượng Thiên nhiên: Càn là trời, con rồng. Khôn là đất, con trâu. Ly là lửa, mặt trời. Khảm là nước, mặt trăng. Tốn là gió, rừng. Chấn là sấm chớp, cây cối. Cấn là núi đồi. Đoài là đầm ao, hơi nước.

- Hiện tượng gia đình: Càn là cha. Khôn là mẹ. Chấn là trưởng nam. Tốn là trưởng nữ. Khảm là trung nam. Ly là trung nữ. Cấn là thiếu nam. Đoài là thiếu nữ.

- Bát quái phối hợp ngũ hành: Chấn Tốn thuộc Mộc. Ly thuộc Hỏa. Khôn Cấn thuộc Thổ. Càn Đoài thuộc Kim. Khảm thuộc Thuỷ.


 

Hình đồ 4: BÁT QUÁI HẬU THIÊN

 


 

Hình đồ 5: HÌNH THỂ TÁM QUÁI   

2 - NGŨ HÀNH:  Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thuỷ.

- Ngũ hành tương sinh: Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy. Thủy sinh Mộc.

- Ngũ hành tương khắc: Thổ khắc Thủy. Thủy khắc Hoả. Hoả khắc Kim. Kim khắc Mộc. Mộc khắc Thổ.

- Ngũ hành phối hợp ngũ tạng: Can thuộc Mộc. Tâm thuộc Hỏa. Tỳ thuộc Thổ. Phế thuộc Kim. Thận thuộc Thủy.

- Màu sắc ngũ hành: Mộc màu xanh. Hỏa màu đỏ. Thổ màu vàng. Kim màu trắng. Thủy màu đen.


Hình đồ 6: NGŨ HÀNH - TƯƠNG SANH - TƯƠNG KHẮC    

 

 Bài 2: Luân xa   

Tám luân xa trên cơ thể con người và những liên quan như sau:

I - TÁM LUÂN XA: 

Luân  xa    1

Luân  xa    2

Luân  xa    3

Luân  xa    4

Luân  xa    5

Luân  xa    6

Luân  xa    7

Luân  xa    8

II - LUÂN XA QUA HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG:

Luân  xa  1 :  Khôn

Luân  xa  2 :  Cấn

Luân  xa  3 :  Khảm

Luân  xa  4 :  Ly

Luân  xa  5 :  Đoài

Luân  xa  6 :  Càn

Luân  xa  7 :  Tốn

Luân  xa  8 :  Chấn

III - LUÂN  XA  PHỐI  HỢP HUYỆT  ĐẠO: (*)

Luân  xa  1  tại huyệt  Hội âm

Luân  xa  2                u du

Luân  xa  3                Mệnh môn

Luân  xa  4                Thần đạo

Luân  xa  5                Đại chùy

Luân  xa  6                Não h

Luân  xa  7                Bách hội

Luân  xa  8                Ấn đường

(*) Chú thích vị trí huyệt đạo:

- Huyệt Hội âm: Tuyến bụng, ngay giữa hậu môn và  âm đạo.

- Huyệt Yêu du: Tuyến lưng, dưới mỏm gai đốt sống cùng 4.

- Huyệt Mệnh môn: Tuyến lưng, dưới đốt sống lưng 14 (ngang với rún).

- Huyệt Thần đạo: Tuyến lưng, dưới đốt sống lưng thứ 5.

- Huyệt Đại chùy: Tuyến lưng, trên đốt sống lưng thứ 1 dưới đốt cổ.

- Huyệt Não hộ: Tuyến đầu, ngay mí tóc sau ót lên 2,5 thốn.

- Huyệt Bách hội hay Bá hội: Tuyến đầu, ngay giữa đỉnh đầu.

- Huyệt Ấn đường: Tuyến mặt, giữa 2 chân mày ngay sống mũi.

IV - HUYỆT ĐẠO ĐỐI CHIẾU LUÂN XA: (*)

Huyệt Ngạch trung   đối chiếu    Luân xa 6

Huyệt Thiên đột                        Luân xa  5

Huyệt Đản trung                       Luận xa  4

Huyệt Khí hải                           Luân xa  3

Huyệt Khúc cốt                         Luân xa  2

(*) Chú thích vị trí huyệt đạo:

- Huyệt Ngạch trung, giữa trán – trên huyệt Ấn đường 1 thốn.

- Huyệt Thiên đột: Tuyến cổ, dưới cổ hầu, chỗ lõm sụn.

- Huyệt Đản trung: Tuyến ngực, giữa ngực, ngang núm vú.

- Huyệt Khí hải: Tuyến bụng, ngay rốn đo xuống 1,5 thốn.

- Huyệt Khúc cốt: Tuyến bụng, chỗ lõm ngay chính giữa bờ trên xương mu.

V - LUÂN XA QUA HỌC THUYẾT TAM TÀI:

Luân  xa    1

Luân  xa    2          TINH

Luân  xa    3

 

Luân  xa    4

Luân  xa    5            KHÍ

Luân  xa    6

 

Luân  xa    7       THẦN

             Luân  xa    8         

VI -  LUÂN XA KINH ÂM VÀ KINH DƯƠNG:

Luân xa  8, 7, 4,1  : Nguyên kinh dương

Luân xa  2, 5, 6, 3 : Nguyên kinh âm

Luân xa  8, 7, 4     : Phần dương của kinh dương

Luân xa  4, 1         : Phần âm của kinh dương

Luân xa  2, 5, 6     : Phần âm của kinh âm

Luân xa  6, 3         : Phần dương của kinh âm

VII - MÀU SẮC LUÂN XA VỚI NHÃN PHÁP TÂM LINH:

Luân  xa  1   màu  cam

Luân  xa  2   màu  vàng

Luân  xa  3   màu  đen

Luân  xa  4   màu  đỏ

Luân  xa  5   màu  trắng như sữa

Luân  xa  6   màu  trắng như pha lê

Luân  xa  7   màu  lục sáng

Luân  xa  8   màu  ngọc lam

VIII - TÁM  BẬC  ĐẾN  SIÊU  THỨC: (*)

Luân  xa  1 :  Bậc  Động khí

Luân  xa  2 :  Bậc  Thăng khí

Luân  xa  3 :  Bậc  Hỏa  khí

Luân  xa  4 :  Bậc  Hòa  khí

Luân  xa  5 :  Bậc  Nhu  khí

Luân  xa  6 :  Bậc  Ty khí

Luân  xa  7 :  Bậc  Thanh khí

Luân  xa  8 :  Bậc  Sắc khí.

(*) CHÚ GIẢI:

- Động khí: Cảm giác có tiếng động bên trong cơ thể…

- Thăng khí: Cảm giác bên trong cơ thể có sự chuyển động lạ..

- Hỏa khí: Cảm giác có hơi nóng bốc lên từ trong cơ thể.

- Hòa khí: Cảm giác tâm hồn thanh thản, yên vui và hay thương yêu mọi người, muôn loài chúng sinh.

- Nhu khí: Cảm giác hơi thở thật nhẹ nhàng, mềm mại và tâm tính đã biết sự nhẫn nhục.

- Ty khí: Cảm giác hơi thở rất nhỏ, thật dài và tâm trí rất tỉnh táo, sáng suốt.

- Thanh khí: Cảm giác nghe được các thông tin thầm kín phát ra, cho dù ở rất xa.

- Sắc khí: Cảm giác nhìn thấy các sự bí ẩn từ nhiều nơi khác nhau.

  Bài 3: Các hình đồ     

 


Hình đố 7:  VỊ TRÍ  8 LUÂN XA

TRONG KHÍ CÔNG KIM CANG THIỀN


Hình đồ 8:  LUÂN XA THU PHÁT KHÍ

 

 


Hình đồ 9: KHÍ ÂM THĂNG DƯƠNG GIÁNG

QUA CÁC LUÂN XA


 

Hình đồ 10:  THUYẾT TAM TÀI  - TINH KHÍ THẦN


 

 

Hình đồ 11: THUYẾT TAM TÀI & KHÍ TƯƠNG SINH

CỦA TÁM LUÂN XA


Hình đồ 12:  HUYỆT ĐẠO ĐỐI CHIẾU LUÂN XA

   

Hình đồ 13: QUÁN TƯỞNG LUÂN XA VÀ

VÙNG ĐỐI CHIẾU  

BẢNG PHỐI HỢP CỦA THẦY CÔNG KIM THẮNG    

 

TINH

 

KHÍ

 

THẦN

 

 

 

LUÂN

XA

 

HUYỆT

ĐẠO

 

BÁT

QUÁI

 

HIỆN

TƯỢNG

THIÊN

NHIÊN

 

 

HIỆN

TƯỢNG

GIA ĐÌNH

 

NGŨ

HÀNH

 

NGŨ

TẠNG

 

MÀU

SẮC

 

KHAI

KHIẾU

 

TÌNH

CHÍ

 

LIÊN

QUAN

 

 

 

 

 

TINH

 

1

 

Hội

Âm

 

Khôn

 

Đất.

Con trâu

 

Mẹ

 

Thổ

 

Vị -

Dạ dày

 

Màu

Cam

 

 

Cô đơn/

Sôi nổi

 

Tiềm

năng

 

 

2

 

Yêu

du

 

Cấn

 

Núi

đồi

 

Thiếu

Nam

 

Thổ

 

Tỳ -

Lá lách

 

Màu

Vàng

 

 

Miệng

 

Lo

âu

 

Thịt

 

3

 

Mệnh

môn

 

Khảm

 

Nước.
Mặt trăng

 

 

Thứ

Nam

 

Thủy

 

Thận

 

Màu

Đen

 

Tai

 

Sợ

hãi

 

Xương

Tủy

 

 

 

 

 

 

KHÍ

 

4

 

Thần

đạo

 

Ly

 

Lửa.
Mặt Trời

 

 

Thứ

Nữ

 

Hỏa

 

Tâm -

Tim

 

Màu

Đỏ

 

Lưỡi

 

Quá

mừng

 

Mạch

Hồn

 

 

5

 

Đại

chùy

 

Đoài

 

Đầm 
Hơi nước

 

Thiếu

Nữ

 

Kim

 

Phế –

Phổi

 

Trắng

như  sữa

 

Mũi

 

Buồn

rầu

 

Da

Lông

 

 

6

 

Não

hộ

 

Càn

 

Trời.

Con rồng

 

Cha

 

Kim

 

Hô hấp

trên

 

Trắng

Pha

 

 

Khôn/

Đần

 

Các

Xoang

 

 

 

 

 

THẦN

 

7

 

Bách

hội

 

Tốn

 

Gió.

Rừng

 

Trưởng

Nữ

 

Mộc

 

 Đởm -

Mật

 

Lục sáng

 

 

Nhanh /Chậm

 

Thần kinh

Quyết định

 

8

 

Ấn

đường

 

Chấn

 

Sấm.
Cây cối

 

Trưởng

Nam

 

Mộc

 

Can –

Gan

 

Ngọc lam

 

Mắt

 

Giận

dữ

 

Gân.

Thâu nhận

Hình phụ 2: Não và các trung khu hoạt động 

    Hình phụ 3: Các bộ phận  và nội tạng


Hình phụ 4: Các thần kinh sọ (phân bố vận động và cảm giác).


Hình phụ 5: Dây thần kinh


Hình phụ 6: Tác động qua lại giữa dây thần kinh cột sống

và hệ thần kinh ngoại biên


Hình phụ 7: Hệ thần kinh tự chủ: định khu tổng quát


  


Hình phụ 8: Hệ thần kinh tự chủ: sơ đồ 

 

Bài 4: Tám luân xa và những liên quan

Các câu hỏi và lời giải đáp sau đây, có thể giúp học viên dễ dàng nhận biết rõ hơn bài học về luân xa theo khí công Kim Cang Thiền, và sự tương sinh của bát quái trong định luật ngũ hành. 

Trước khi trả lời các câu hỏi, thì người hỏi và người đáp nên hiểu rõ ba loại câu hỏi: Một là câu hỏi tò mò, chỉ nhằm nhận được câu trả lời để thỏa mãn trí tò mò mà không cần biết câu trả lời đúng hay sai. Hai là câu hỏi khiêu khích, nhằm thách đố khả năng người khác. Ba là câu hỏi tìm kiếm, nhằm tìm thấy một lối đi đúng giữa ngã ba đường, đây là loại câu hỏi mang nhiều ý nghĩa lớn lao vì lời đáp có thể trở thành ánh sáng tìm ra cánh cửa cuối đường hầm…  

Câu hỏi 1: Vì sao trong khí công Kim Cang Thiền có tám luân xa?

Trả lời: Có nhiều luân xa trong con người, nhưng có 8 luân xa lớn ảnh hưởng nhiều đến các bộ phận chính trong cơ thể, đồng thời 8 luân xa này tương ứng với bát quái trong kinh Dịch. Đại vũ trụ có bát quái, tiểu vũ trụ có tám luân xa. Tám luân xa là những điểm tương tác khí của tiểu vũ trụ với đại vũ trụ, đó là những điểm trọng yếu kết nối mạng sống con người cùng trời đất.

Câu hỏi 2: Vì sao tám luân xa chỉ nằm trên đầu và cột sống lưng?

Trả lời: Theo dõi sự phát triển bào thai người ta thấy đầu và cột sống phát triển sớm và nhanh nhất, khi đó 8 luân xa đã hình thành ở đầu và cột sống nhưng dưới dạng mầm. Người xưa đã biết cột sống còn sống là mạng sống khỏe mạnh, cột sống yếu là sắp chết. Trong cột sống có hành não tủy, thần kinh trung ương, thần kinh giao cảm... nếu não và cột sống lưng bị thương tổn thì sự tư duy và mọi hoạt động của con người sẽ rất yếu. Vì vậy, các luân xa chủ lực đã phôi thai sẵn trên đầu và cột sống lưng để điều hành khí ngay sau khi sinh.

Câu hỏi 3: Vì sao phải kết hợp luân xa với huyệt đạo trong con người?

Trả lời: Theo khoa châm cứu, trên đầu và cột sống lưng của con người có những đại huyệt tác động rất mạnh đến hệ thần kinh, ngũ tạng và lục phủ… kết hợp các luân xa và các huyệt đạo có tính tương ứng, tạo thành hệ thống vận chuyển khí thông suốt trong cơ thể.  

Câu hỏi 4: Vì sao luân xa 1 là Khôn, luân xa 2 là Cấn, luân xa 3 là Khảm, v.v…

Trả lời: Theo Đông y, cơ thể có những kinh lạc, huyệt đạo và tạng phủ đều ứng với âm dương, ngũ hành… Khí công Kim Cang Thiền căn cứ vào hai huyệt Mệnh môn và Thần đạo trên cột sống lưng, phát hiện ra những huyệt vị mang tính bát quái - ngũ hành, đều nằm trên đầu và cột sống lưng theo hướng ngũ hành tương khắc, từ phía dưới khắc lên tạo sự kiểm soát đồng bộ, nhằm ngăn chặn lực xấu tác động (rơi) thẳng từ phía trên xuống. Đây là đặc điểm ưu việt tự nhiên của sự cân bằng dòng khí luân chuyển trong con người... Huyệt Mệnh môn ở chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 2, huyệt nằm giữa hai huyệt Thận du và có chức năng điều hòa Thận thủy. Thủy là nước, theo bát quái thuộc cung Khảm. Phía trên một đoạn có huyệt Thần đạo ở chỗ lõm dưới đầu mỏm gai cột sống lưng 5, huyệt nằm giữa hai huyệt Tâm du và có chức năng điều hòa Tâm hỏa. Hỏa là lửa, theo bát quái thuộc cung Ly. Nhìn theo hướng đi lên trong cột sống lưng: Thận thuỷ khắc lên Tâm hỏa, thì Tâm hỏa khắc lên Phế kim, Phế kim khắc lên Can mộc, Can mộc khắc xuống Tỳ thổ, Tỳ thổ khắc lên Thận thuỷ và tiếp tục xoay vòng… Như vậy, Tỳ Vị thuộc Khôn Cấn đều là hành thổ đang ở phía dưới Thận thủy. Luân xa 1 ở điểm thấp nhất dưới cột sống lưng được kết hợp với Khôn thổ tại huyệt Hội âm, luân xa 2 là Cấn, luân xa 3 là Khảm,v.v… 

Câu hỏi 5: Vì sao khí phải đi theo kinh âm và kinh dương mà không lên thẳng hay xuống thẳng?

Trả lời: Cột sống lưng có ba đường dẫn khí, một đường chính giữa và hai đường hai bên. Đường chính giữa, khí công Kim Cang Thiền gọi là kinh dương, hai đường hai bên là kinh âm (mỗi trường phái gọi tên ba đường này khác nhau). Khí dương như nắng, gió, truyền vào cơ thể qua huyệt Bách hội rất mạnh. Khí âm như hơi đất, nước, truyền vào cơ thể qua huyệt Hội âm cũng không kém…“Âm thăng dương giáng” - khí âm bay lên, khí dương hạ xuống, là quy luật của tạo hóa phát triển và nuôi dưỡng vạn vật, như ánh nắng chiếu xuống, hơi nước bốc lên kết tụ thành mây và mây hoá thành ra mưa thấm nhuần mặt đất, vạn vật nhờ đó sinh tồn… Khí trong cơ th con người vận hành theo kinh âm và kinh dương là điều tự nhiên trong luật sinh - khắc của ngũ hành.

Lại cũng có thể ví luân xa là các cơ sở cung cấp nguyên liệu, chế biến sản phẩm và tiêu thụ hàng hóa, khí là những nguyên liệu, sản phẩm hay hàng hóa… còn tư tưởng của ta chính là bác tài xế, điều khiển chiếc xe tải có chở hàng hóa phải chạy qua những chặng đường đến đúng các cơ sở đã được quy định… suy ra như sau:

1/ Luân xa 8 tìm nguồn nguyên liệu A và giao đến nơi đặt hàng là luân xa 7. Luân xa 7 lại chuyển giao thẳng đến luân xa 4. Luân xa 4 là cơ sở chuyên chế biến mặt hàng A thành sản phẩm B, xong chuyển giao thẳng cho luân xa 1 (trên đây là đoạn khí kinh dương).

2/ Luân xa 1 nhận mặt hàng B chế biến lại thành sản phẩm C và giao cho luân xa 2. Luân xa 2 có trách nhiệm chuyển giao thẳng đến nơi đặt hàng là luân xa 5. Luân xa 5 lại biến chế mặt hàng C thành hàng bán thành phẩm là D và giao cho luân xa 6. Luân xa 6 tiếp tục đóng gói thành sản phẩm là E rất đặc thù và chuyển thẳng giao cho luân xa 3. Luân xa 3 là nơi chuyên kinh doanh sản phẩm E (trên đây là đoạn khí kinh âm).

Trong khí công Kim Cang Thiền người luyện tập dùng ý dẫn khí sai quy định cũng như người lái xe tải giao hàng không đúng nơi chỗ, sẽ xảy ra nhiều sự rất phức tạp khó lường trước.

Có câu chuyện dễ ghi nhớ sự tương sinh của bát quái trong định luật ngũ hành như sau:

Ông Kiền (càn) và bà Khôn là hai gia đình riêng biệt, ông Kiền có ba cô con gái, bà Khôn có ba cậu con trai và cùng ở chung nhau, như một đại gia đình.  

Ngày qua ngày, ông Kiền và bà Khôn thường xuyên kề cận bên nhau để chăm sóc nuôi dưỡng vạn vật trên quả địa cầu, trong đó có con người, cho nên ông Kiền bà Khôn được con người rất kính yêu và quý trọng, họ thường gọi ông Kiền là: “Cha Trời”, còn bà Khôn là: “Mẹ Đất!”

Chuyện thường ngày là như vậy, nhưng những đứa con của ông Kiền và bà Khôn khi nghe thấy mọi người cứ gọi cha trời, mẹ đất mãi thì cho đó là những lời đàm tiếu của thiên hạ đang xầm xì, rất tai ác... Vì vậy, có số con không đồng ý ông Kiền và bà Khôn gần gũi bên nhau nữa. Cuộc chia tay giữa ông Kiền bà Khôn diễn ra sau đó và không bao giờ có dịp hội ngộ!... Tiếp theo là những sự bất đồng lớn giữa các cô cậu thường hay xảy ra, có những người thì luôn xung khắc với nhau, tuy nhiên, cũng có những người lại rất hợp ý nhau... nhưng đại gia đình từ đây coi như tan nát. Họ tự tìm đường ra đi, mỗi người một nơi, kẻ nam người bắc, kẻ đông người tây phân ra tám hướng.

Cho đến ngày nay, mặc dù mỗi người ở một phương trời, tuy hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người hợp tính ý thì họ thường hướng về nhau rất đậm tình, sẻ chia tinh thần và vật chất... được khắc họa bằng câu chuyện như thế này:

Cậu Chấn làm ra được một món quà, đặc biệt rất quý giá, và cậu ta đang âm thầm yêu người bạn cùng hành mộc nên đem tặng cho cô Tốn, trưởng nữ của ông Kiền. Cô Tốn rất vui mừng, đem phần quà đi khoe và tặng luôn cho đứa em ruột của mình là Ly. Xưa nay Cô Ly rất kính yêu bà Khôn nên đem phần quà đó đến biếu tận tay bà. Bà Khôn thì rất chiều chuộng cậu con trai út nên len lén đem phần quà đó cho cậu Cấn. Sau khi được mẹ cho quà, cậu Cấn mang chạy ngay đến tặng cho người thương cùng trang lứa là cô Đoài. Cô Đoài tuy nhỏ tuổi nhưng rất có lòng hiếu thảo, nên đem phần quà đó dâng lên ông cha Kiền. Ông Kiền thì rất quý mến tính tình quân tử, ôn hòa của cậu Khảm con trai của bà Khôn, nên ông trao phần quà đó cho cậu ta và kể rõ câu chuyện nguồn gốc của nó. Cậu Khảm nghe qua, ôm phần quà vào lòng và xúc động vô cùng!... Từ đó, ngày đêm cậu Khảm luôn tưởng nhớ đến người anh cả tên Chấn đang làm ăn lam lũ ở nơi rất xa xôi…

Trời đất với câu chuyện của những người đại vũ trụ mà trong đó có cả con người là tiểu vũ trụ đang tồn tại và phát triển là một phần lý giải qui luật “thiên - nhân cảm ứng” theo nguyên tắc cân bằng và toàn diện. Qui luật đó đã chi phối và ảnh hưởng tới từng tế bào nhỏ nhất của cá thể để tạo ra diện mạo mỗi nhân vật và được mã hoá bằng 64 quẻ dịch.    


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác

                   

  CLB. KCKCT TP Hà Nội                                CLB. KCKCT TP Hồ Chí Minh                       CLB. KCKCT TP Saint Petersburg - Nga     CLB. KCKCT TP Tver - Liên Bang Nga        CLB. KCKCT TP Moscow - Liên B. Nga

 
 


 

Website: http://www.khicongkimcangthien.com

              http://www.khicongkimcangthien.net