Công ty RTIC là công ty đối tác chiến lược củacông ty RTIC Quốc tế Trung Quốc. RTIC Quốc tế là một trong những công ty hàng đầu về tư vấn quản lý và đào tạo kỹ năng sống với những chương trình hoàn toàn mới mang lại hiệu quả cao và lay động lòng người. Nhằm đào tạo nên những nhân tài có tố chất cao với lòng “trung thành, nhân ái, coi doanh nghiệp như gia đình của chính mình”....sau 8 năm nghiên cứu phát triển thị trường, Công ty RTIC Quốc tế đã từng bước đặt chân tới khắp năm châu. Hiện tại, RTIC Quốc tế đã tổ chức hàng nghìn chương trình đào tạo chuyên nghiệp....
Các thông tin khác

                   

  CLB. KCKCT TP Hà Nội                                CLB. KCKCT TP Hồ Chí Minh                       CLB. KCKCT TP Saint Petersburg - Nga     CLB. KCKCT TP Tver - Liên Bang Nga        CLB. KCKCT TP Moscow - Liên B. Nga