Đặc biệt
Lớp đặc biệt: Huấn luyện chữa bệnh bằng khí công Kim Cang Thiền
Cập nhật lúc: 15 Tháng Mười Hai 2010 1:45:31 CH


TT

Cấp học tập

Tên bài

Lý thuyết

\ Câu hỏi

Thực hành

\ Câu hỏi

Thời gian

Ghi chú

01

Học phần I

Lý thuyết cơ bản

1\ Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

2 tiết

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

x

2 tiết

3\ Quy định chung

x

2 tiết

4\ Luân xa, Hình đồ, Luân xa và những liên quan

x

8 tiết

5\ Tẩu hỏa nhập ma

x

2 tiết

6\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

2 tiết

02

Học phần II

Luyện tập

1\ Đặt lưỡi lên phong quan, thủy quan

x

o

2 tiết

2\ Thót bụng dưới

x

o

2 tiết

3\ Xã trược khí

x

o

4 tiết

4\ Mãn xuân công

x

o

2 tiết

5\ Phát nội lực

x

o

8 tiết

6\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

7\ Ngồi động tác 1

x

o

6 tiết

8\ Luyện tập ngồi kiết già

x

2 tiết

9\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

6 tiết

10\ Thần nhãn

x

o

16 tiết

11\ Ý khí liên thông công

x

o

6 tiết

12\ Phát âm qua khe răng

x

o

6 tiết

03

Học phần III

Lý thuyết nâng cao

1\ Lời khuyên của người đi trước

x

2 tiết

2\ Điên thật hay giả điên

x

1 tiết

3\ Đạo đức của người chữa bệnh

x

1tiết

4\ Không dùng khí công Kim Cang Thiền chữa trị

x

2 tiết

5\ Những phương pháp chữa bệnh liên quan đến khí công

x

1 tiết

6\ Chữa bệnh bằng khí công Kim Cang Thiền

x

2 tiết

7\ những điều người chữa bệnh cần phải ghi nhớ

x

8 tiết

04

Học Phần IV

Thực tập

1\ Các Pháp chữa bệnh

x

o

36 tiết

2\ Điều chỉnh khi bị lây dính trược khí

x

o

2 tiết

3\ Chữa bệnh cho nhà khí công

x

o

2 tiết

4\ Thâu khí phục hồi chức năng – Xả trược

x

o

2 tiết

05

Học phần V

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết

06

Học phần VI

1\ Năng cao tinh thần học tập

4 tiết

Lễ trao Bằng khen


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác