Cao cấp
Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Cao cấp
Cập nhật lúc: 15 Tháng Mười Hai 2010 1:46:42 CH

TT

Cấp học tập

Tên bài

Lý thuyết

\ Câu hỏi

Thực hành

\ Câu hỏi

Thời gian

Ghi chú

01

Cao cấp I

1\ Lời nguyền

x

2 tiết

2\ Nhắn nhủ

x

2 tiết

3\ Chọn hướng ngồi luyện tập

x

1 tiết

4\ Lời khuyên lúc luyện tập

x

1 tiết

02

Cao cấp II

Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

4 tiết

Lễ gắn ba ngôi sao

03

Cao cấp III

1\ Quán tưởng các luân xa

x

o

2 tiết

2\ Hỏa luân châu

x

o

2 tiết

3\ Luyện tập vô thức

x

o

2 tiết

4\ Thiền định và bát chánh đạo

x

o

2 tiết

04

Cao cấp IV

1\ Kiểm tra cuối cấp

x

o

4 tiết

2\ Nâng cao tinh thần học tập

4 tiết

Lễ trao bằng danh dự


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác