Trung cấp
Huấn luyện viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Trung cấp
Cập nhật lúc: 09 Tháng Mười 2011 9:19:50 SA

TT

Cấp học tập

Tên bài

Lý thuyết

\ Câu hỏi

Thực hành

\ Câu hỏi

Thời gian

Ghi chú

01

Trung cấp I

1\ Sự liên quan giữa con người và vũ trụ qua sách Kinh Dịch

x

2 tiết

2\ Dịch lý

x

2 tiết

3\ Âm Dương

x

2 tiết

02

Trung cấp II

1\ Những điều cơ bản

x

2 tiết

2\ Luân xa

x

4 tiết

3\ Các đồ hình

x

8 tiết

4\ Tám luân xa và nhữmg liên quan

x

2 tiết

03

Trung cấp III

1\ Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần học tập

x

4 tiết

Lễ gắn 2 ngôi sao

04

Trung cấp IV

1\ Thần lực công

x

o

2 tiết

2\ Luyện trạng thái động

x

o

2 tiết

3\ Nhịn ăn trong luyện thở bốn thì

x

o

2 tiết

4\ Xung công

x

o

14 tiết

5\ Ánh sáng chữa bệnh

x

o

2 tiết

6\ Tàng hình và xuất hồn để chữa bệnh

x

o

2 tiết

7\ Ý khí liên thông công

x

o

2 tiết

8 Thần nhãn

x

o

2 tiết

9\ Nhịn ăn trong luyện thở bốn thì

x

o

2 tiết

10\ Thu năng lượng ngũ hành

x

o

2 tiết

11\ Khai mở màu sắc luân xa

x

o

2 tiết

12\ Phát âm qua khe răng

x

o

2 tiết

13\ Thai khí hoàn

x

o

2 tiết

14\ Huệ nhãn

x

o

2 tiết

05

Trung cấp V

1\ Ôn thi và Nâng cao tinh thần học tập

x

o

4 tiết

Lễ trao bằng khen


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác