Sơ cấp
Huấn luyên viên khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Sơ cấp
Cập nhật lúc: 09 Tháng Mười 2011 5:01:35 CH

TT

Cấp học tập

Tên bài

Lý thuyết

\ Câu hỏi

Thực hành

\ Câu hỏi

Thời gian

Ghi chú

01

SƠ CẤP I

1\ Biểu tượng của môn khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền

x

2 tiết

2\ Môn Quy, 10 Điều tâm niệm

2 tiết

3\ Quy định chung

2 tiết

02

SƠ CẤP II

1\ Khí công dưỡng sinh

x

2 tiết

2\ Giới thiệu về khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền - Nguồn gốc khí công Kim Cang Thiền

x

2 tiết

3\ Lời tâm huyết

x

2 tiết

4\ Khái niệm chung về khí công

x

2 tiết

5\ Thiền và khí công

x

2 tiết

6\ Mục đích và yêu cầu học tập

x

2 tiết

7\ Hai pháp khí công động và khí công tĩnh

x

2 tiết

8\ Tinh – khí - thần

x

2 tiết

9\ Luân xa

x

2 tiết

10\ Những điều cần biết trước khi luyện tập – Những môn công phu có liên quan với khí công

x

2 tiết

11\ Tẩu hỏa nhập ma

x

2 tiết

12\ Tác dụng của thiền dục

x

2 tiết

13\ Tác dụng của nụ cười nhẹ

x

2 tiết

03

SƠ CẤP III

1\ Ôn thi lý thuyết và Nâng cao tinh thần luyện tập

x

4 tiết

Lễ gắn một ngôi sao

04

SƠ CẤP IV

1\ Những quy định dành cho người luyện tập khí công Kim Cang Thiền

x

o

2 tiết

2\ Co lưỡi lên vòm miệng

x

o

1 tiết

3\ Thót bụng dưới

x

o

1 Tiết

4\ Xả trược khí

x

o

6 tiết

5\ Mãn xuân công

x

o

1 Tiết

6\ Phát nội lực

x

o

6 tiết

7\ Chuyển thân công

x

o

2 tiết

8\ Nhật nguyệt hoa thiên công

x

o

44 tiết

9\ Tinh hoa cương quyền

x

o

16 tiết

10\ Tinh hoa nhu quyền

x

o

16 tiết

11\ Luyện tập ngồi kiết già

x

o

6 tiết

12\ Luyện trạng thái tĩnh

x

o

6 tiết

05

SƠ CẤP V

1\ Ôn thi cuối cấp

x

o

4 tiết


2\ Nâng cao tinh thần học tập

4 tiết

Lễ trao Bằng chứng nhận sơ cấp


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Các thông tin khác